Minibrowary o wydajności 2000-6000 hl piwa rocznie

I. Dane podstawowe

Roczna produkcja: 2000-6000 hl
Rodzaj produkowanego piwa: piwo typu pilzner o zawartości 12% ekstraktu w brzeczce (istnieje również możliwość warzenia mocniejszych piw, wydajność browaru jednak obniża się wtedy ze względu na dłuższy czas produkcji).

Liczba dni roboczych warzelni w ciągu roku (przy 2 warkach dziennie):
Roczna produkcja w hl Dzienna produkcja w litrow
2000 660
3000 1000
4000 1330
5000 1660
6000 2000

(1 hl = 100 litrow)
Krótki opis technologii i zespołów roboczych
Mikrobrowary przeznaczone są do produkcji małych ilości piwa. Ich całkowite wykonanie uwzględnia takie przeznaczenie. Wszystkie elementy browaru wchodzące w kontakt z produktem wykonane są ze stali nierdzewnej. Nawierzchnia warzelni może na życzenie klienta zostać wykonana z blachy miedzianej.
Płaszcz zewnętrzny tanków wyposażony jest w izolację cieplną oraz pokrycie z blachy nierdzewnej. Maksymalna wydajność warzelni to 2000 litrów dziennie 300 dni w roku. Po dodaniu tanków oraz chłodzenia wydajność warzelni można podnieść do 6000 hl piwa rocznie.
Orientacyjne zużycie surowców na 100 litrów piwa
Dla piwa typu pilzner o zawartości 12% ekstraktu:
Słód kg 19,8
Chmie kg 0,25
Ziemia okrzemkowa do filtracji kg 0,10
Woda do celów technologicznych (łącznie z zmywaniem urządzenia) m3 0,5
Przestrzeń potrzebna dla browaru ca m2
80 - 170;
 
wysokość 3,5m
 
Podział na instalacje produkcyjne – urządzenia podstawowe mikrobrowaru:
 1. Przygotowanie słodu (słodowanie)
 2. Zespół warzelni (warzelnia, chłodzenie brzeczki, kocioł warzelny)
 3. Gospodarowanie gorącą wodą
 4. Zagospodarowanie drożdży
 5. Zbiorniki cylindryczno-stożkowe
 6. Filtracja i zbiorniki do rozlewania (opcjonalne)
 7. Mycie i napełnianie beczek KEG
 8. Utrzymywanie czystości
 9. Kompresor pneumatyczny
 10. Chłodzenie, przygotowanie wody lodowej
 11. Przewody rurowe
 12. Instalacja elektryczna
 13. Opakowanie
 

II. Przegląd podstawowych urządzeń minibrowaru

1. Przygotowanie śrutu słodowego, przechowywanie słodu

Do produkcji piwa należy zapewnić wystarczającą ilość słodu jakościowego (patrz tabela). Kupiony słód przechowywany jest w workach na terenie browaru.
Przed dalszym przetwarzaniem w warzelni należy w śrutowniku ześrutować odpowiednią ilość słodu potrzebną do jednej warki.

1. 1. Śrutownik do słodu (1 szt.)

Dwuwalcowy gniotownik słodu łącznie z lejem i magnesami, stojakami z uchwytem do worków oraz instalacją elektryczną.
Wydajność: 300 kg/h

1.2. Waga mostkowa (1 szt.)

Waga do ważenia słodu potrzebnego do jednej warki.

2. Warzelnia

Warzelnia składa się z zwartego bloku warzelnego. Wykonana jest jako prosta nierdzewna warzelnia dwunaczyniowa do warzenia 10 hl z parownikiem. Ogrzewanie kotła warzelnego do brzeczki i zacieru realizowane jest za pomocą kotła elektrycznego o mocy 75 kW, w którym jest nośnikiem ciepła gorący olej (można dostarczyć też wykonanie z ogrzewaniem parowym). Urządzenie jest bezciśnieniowe i ze względu na to można go bezpiecznie umieścić w restauracji. Jedno z naczyń warzelni wykorzystane jest jako kadź wirująca. Naczynia warzelne wykonane są kompletnie z stali nierdzewnej. Na życzenie można warzelnię pokryć blachą miedzianą. Warzelnia dostarczana jest jako zwarty blok na ramie fundamentowej.

Elementy zespołu kompaktowego warzelni:
 • przedzaciernik i kadź filtracyjna
 • kocioł warzelny, kadž wirowa
 • pompa
 • chłodnica brzeczki
 • urządzenie napowietrzające
 • palnik gazowy lub kocioł do ogrzewania
 • panel sterowania
 • przewody rurowe
 

2.1. Przedzaciernik i kadź filtracyjna (1 szt.)

Walcowe naczynie z płaskim dnem wyprodukowane jest z chromoniklowej stali nierdzewnej. Nad dnem umieszczone jest dno nierdzewne z frezowanymi otworami filtracyjnymi. Naczynie wyposażone jest w drzwiczki. Zewnętrzna powierzchnia pokrywy stożkowej i płaszcza walcowego obrobiona jest za pomocą szlifowania. Kadź umieszczona jest na czterech stopkach.
Pojemność użytkowa kadzi: 1000 litrów

Wyposażenie zbiornika:
 • napęd urządzenia napowietrzającego zapewnia dwustopniowa przekładnia pod kadzią – przy ogrzewaniu kotłem
 • boczny wylot wysłodzin
 • termometr
 • izolacja obudowy
 • spryskiwacze do oddolnego płukania filtru szczelinowego
 • parownik
 • właz
 

2.2. Kocioł warzelny do brzeczki i zacieru, kadž wirowa (1 szt.)

Walcowe naczynie z lekko stożkowym dnem i stożkową pokrywą wyprodukowane jest z chromoniklowej stali nierdzewnej. Naczynie wyposażone jest w drzwiczki. Zewnętrzna powierzchnia pokrywy i płaszcza walcowego obrobiona jest za pomocą szlifowania. Dno wyposażone jest w nierdzewny duplikator do ogrzewania. Kocioł umieszczony jest na czterech stopkach.
Pojemność użytkowa kadzi: 1000 litrów

Wyposażenie zbiornika:
 • dno grzewcze wariantu z ogrzewaniem olejowym wyposażone jest w nierdzewny duplikator wspomagający ogrzewanie
 • w dolnej części obudowy zbiornika znajduje się następny samodzielny duplikator wspomagający ogrzewanie – wariant z kotłem olejowym
 • dla wariantu z ogrzewaniem bezpośrednim – palnik gazowy
 • mieszadło napędzane dwustopniową przekładnią
 • termometr
 • izolacja obudowy i dna
 • parownik
 • właz
 

2.3. Pompa odśrodkowa (1 szt.)

Do zacieru i brzeczki, wykonana z stali nierdzewnej.

2.4. Jednostopniowa chłodnica płytowa brzeczki (1 szt.)

Wykonany z chromoniklowej stali nierdzewnej służy do schłodzenia brzeczki z +96 do +7°C.
Medium chłodnicze: woda lodowa
 • temperatura wstępna +1°C
 • temperatura końcowa + 85°C
Wydajność chłodnicy: 1500l/h
Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie robocze: 0,6 MPa

2.5. Urządzenie do napowietrzania brzeczki (1 szt.)

Urządzenie do napowietrzania brzeczki wykonane jest ze stali nierdzewnej.

2.6. Nierdzewne przewody rurowe łączące

W skład wchodzą wyprodukowane z chromoniklowej stali nierdzewnej armatury i głowice do mycia i pasowania.

2.7. Kondensator oparów (1 szt.)

2.8. Ogrzewanie warzelni (1 szt.)

Warzelnia ogrzewana jest poprzez kocioł olejowy. Olej podgrzewany jest przez podgrzewacz elektryczny na temperaturę 150°C. W skład systemu wchodzi pompa olejowa, która zapewnia wpompowanie oleju do duplikatora kotła warzelnego. Po zatrzymaniu się pompy olej samodzielnie wraca do kotła. Kocioł sterowany jest automatycznie.

2.9. Pomost do obsługi

Zabezpiecza dostęp do otworów w naczyniach oraz do elementów sterowniczych, umiesczonych na tablicy sterowniczej. W przypadku zdalnego sterowania warzelni albo wykorzystania automatycznych funkcji są na pomoście umieszczone też potrzebne elementy sterownicze. Pomost jest dalej wyposażony w zlew nierdzewny do pracy z próbkami, w cylinder chłodzący oraz w baterię do mieszania ciepłej i zimnej wody.

Akcesoria:
 • 6x cukromierz
 • 1x chłodnica
 • 1x zbiornik do mieszania wody
 • 2x pręt pomiarowy
 • narzędzia pracy technologa, szczotki
 

2.10. Panel sterowania (1 szt.)

Panel sterowania służy do obsługi warzelni.

2.11. Pojemniki na ziarno

3. Gospodarowanie gorącą wodą

W związku z nadwyżką ogrzanej wody powstającej przy chłodzeniu brzeczki urządzenie wyposażone jest w zbiornik akumulacyjny, którego pojemność odpowiada wielkości warki oraz systemowi chłodzenia.

3.1. Zbiornik na gorącą wodę (1 szt.)

Służy do gromadzenia ogrzanej wody, która powstała przy chłodzeniu brzeczki. Woda ogrzewana jest poprzez element grzewczym.
Maksymalna temperatura wody: 85°C
Pojemność´: 1500 litrów

3.2. Pompownia wody 80 - 85°C (1 szt.)

Służy do rozprowadzania wody oraz do utrzymywania ciśnienia ciepłej wody technologicznej w instalacji.

4. Zagospodarowanie drożdży

4.1. Naczynie do drożdży (2 szt.)

Naczynie do przechowywania drożdży, wykonane z stali nierdzewnej, z dnem stożkowym. Płaszcz walcowy wyposażony jest w duplikator do chłodzenia wodą lodowatą. Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia wykończona jest przez szlifowanie.
Pojemność użyteczna 1 naczynia: 90 l

4.2. Zbiornik ciśnieniowy Mobile do droždžy (1 szt.)

Naczynie do pobierania i dozowania drożdży, wykonane z stali nierdzewnej, z dnem stożkowym. Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia wykończona jest przez szlifowanie.
Pojemność użyteczna 1 naczynia: 90 l

Od výkonu 4000 hl/rok bude počet stacionárních chlazených nádob na kvasnice – 3 ks.

5. Zbiorniki cylindryczno-stożkowe (ZCS)

Współczesny i intensywny proces fermentacji i dofermentowania w jednym zbiorniku. Całkowity czas produkcji jest krótszy, urządzenie umożliwia szczegółowo dokładne zarządzanie procesami fermentacji i dofermentowania, obsługa jest łatwiejsza, udoskonala się mycie i utrzymywanie czystości zbiorników do fermentacji co prowadzi do podniesienia czystości mikrobiologicznej. Piwa wyprodukowane w taki sposób mają dłuższy okres ważności a ich charakterystyki smakowe zostają w pełni zachowane.

Zbiorniki wykonane są w całości z stali nierdzewnej, obudowa wyposażona jest w duplikator wspomagający chłodzenie podzielony na dwie samodzielne zony. Nawierzchnia izolowana jest pianką poliuretanową i obłożona blachą nierdzewną.

Cylindryczno-stożkowe zbiorniki do fermentacji wyposażone są w wszystkie niezbędne armatury, włącznie z ciśnieniowymi oraz podciśnieniowymi armaturami bezpieczeństwa i głowicami do mycia wewnątrz zbiornika.

5.1.Zbiorniki cylindryczno-stożkowe

Zbiorniki cylindryczno-stożkowe to naczynia cylindryczne ze stożkowym dnem wyprodukowane z nierdzewnej stali chromoniklowej. Na obudowie i na stożku znajduje się samodzielny duplikator wspomagający chłodzenie glikolem. Duplikator również jest z stali nierdzewnej. Zbiornik umieszczony jest na trzech regulowanych nogach, izolowany cieplnie i ma obudowę z stali nierdzewnej. Pozostałe części zbiornika zostały ze względu na wygląd poddane szlifowaniu. Wewnętrzne powierzchnie szlifowane posiadają chropowatość Ra 0,8.
Roczna produkcja v hl Liczba ZCS
2000 5
3000 8
4000 10
5000 12
6000 15

Pojemność użytkowa 1 zbiornika: 2000 litrów
Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne pojemnika: 0,20 MPa
Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne duplikatora: 0,20 MPa

Wyposażenie ZCS:
 • właz
 • zawór podciśnieniowy
 • zawór bezpieczeństwa
 • armatura odcinająca
 • armatura pneumatyczna i oczyszczająca
 • wylot zbiornika umożliwiający przetaczać piwo nad poziomem drożdży
 • głowica do mycia
 • zawór do pobierania próbek
 • termometr
 
Zarządzanie temperaturą dla zbiornik ZCS :
Całkowita instalacja elektryczna z zarządzaniem temperaturą zbiorników (czytnik temperatury PT100, zawór elektryczny, jednostka sterująca zbiorników OMRON – zintegrowane w skrzyni rozdzielczej).

5.2. Pompa do piwa (1 szt.)

Ruchoma pompa do piwa i roztworu czyszczącego ze stali nierdzewnej. Wydajność pompy – 50 hl/h. Wysokość tłoczenia – 45m.

6. Filtracja i tanki rozlewcze (opcjonalne)

Po zakończeniu procesu filtracji końcowej można w restauracji sprzedawać niefiltrowane piwo drożdżowe albo przeprowadzać jego filtrację za pomocą zalewowego filtru okrzemkowego i następnie piwo obciągać do tanków rozlewczych.

6.1. Sieciowy filtr zalewowy (1 szt.)

Sieciowy nierdzewny filtr zalewowy do filtracji piwa umieszczony jest razem z dozownikiem ziemi okrzemkowej na ramie ruchomej. Częścią filtru jest pompa do transportu i dozowania oraz kompletne rurowe podłączenie do armatur. Częścią jest też instalacja elektryczna z skrzynką rozdzielczą i kabel z wtyczką przyłączeniową do podłączenia do gniazda. Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia naczyń jest szlifowana.
Wydajność filtru: 500 litrów/godz.

6.2. Zbiornik do rozlewania (PT) (2 szt.)

Wyprodukowany z nierdzewnej stali chromoniklowej, stojący z mocno wklęsłym dnem. Na obudowie znajduje się duplikator z stali nierdzewnej do chłodzenie wodą lodową. Zbiornik jest umieszczony na trzech regulowanych nogach, izolowany cieplnie a jego nawierzchnia jest z blachy nierdzewnej. Wewnętrzna powierzchnia zbiorniku jest szlifowana.

Objętość pożyteczna zbiornika: 1000 litrów
Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne pojemnika: 0,20 MPa
Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne duplikatora: 0,20 Mpa

Akcesoria zbiorników do rozlewania:
 • wizjer
 • pneumatyczna i podciśnieniowa armatura
 • głowice do mycia
 • zawór do pobierania próbek
 • zawór bezpieczeństwa
 • zawór podciśnieniowy
 • zawór elektryczny
 • manometr
 • nogi i śruby regulowane
 • termometr
Zarządzanie temperaturą dla zbiornik PT :
Całkowita instalacja elektryczna z zarządzaniem temperaturą zbiorników (czytnik temperatury PT100, zawór elektryczny, jednostka sterująca zbiorników OMRON – zintegrowane w skrzyni rozdzielczej).

7. Mycie i napełnianie beczek KEG (opcjonalne)

7.1. Półautomatyczna myjnia beczek KEG (1 szt.)

Urządzenie ma wydajność 8-10 pięćdziesięciolitrowych beczek za godzinę. W urządzeniu ustawiony jest program mycia, który włącza się automatycznie po podłączeniu beczki (gorący ług + płukanie wodą bez wyparzania).

7.2. Ręczna rozlewarka dla beczek KEG (1 szt.)

Proste urządzenie podłączone do zbiorniku do rozlewania. Można napełnić 8-10 pięćdziesięciolitrowych beczek za godzinę.

8. Sanitacja

W zakres oferty wchodzi nierdzewny zbiornik roztworu sanitarnego do sanitacji całego urządzenia o pojemności 1000 litrów.

9. Kompresor pneumatyczny

9.1. Kompresor bezolejowy do przygotowania powietrza sprężonego z zbiornikiem powietrza

9.2. antybakteryjny filtr powietrza + filtr węglowy (1 szt.)

 

10. Urządzenie chłodnicze (1 szt.)

Ze względu na oszczędną eksploatację browaru zamiast chłodzenia powietrznego wybraliśmy chłodzenie pojedynczych zbiorników. Cały system jest bardziej efektywny energetycznie. Dlatego wszystkie zbiorniki izolowane są 5cm warstwą pianki PUR i wyposażone duplikatorami wspomagającymi chłodzenie. Urządzenie chłodnicze dostarcza wystarczającą ilość wody lodowej (+2°C) do chłodzenia brzeczki oraz glikolu (-4°C) do chłodzenia duplikatorów zbiorników. Urządzenie składa się z izolowanego zbiornika akumulacyjnego, kondensacyjnej jednostki chłodniczej, parownika, dwóch pomp obiegowych, przewodów rurowych, armatur odcinających i regulacyjnych, tablicy rozdzielczej oraz kabli. Jednostka chłodnicza jest w pełni zmontowana i osadzona w ramie montażowej.

10.1. Jednostka chłodnicza, parownik (1 szt.)

10.2. Zbiornik wody lodowej (1 szt.)

Pionowy zbiornik wody lodowej.
Całkowita objętość: 1500 litrów

10.3. Pompownia wody lodowej (1 szt.)

Służy do rozprowadzania i utrzymywania ciśnienia technologicznej wody lodowej w przewodach rurowych.
Ciśnienie: 0,29 MPa - 0,55MPa

11. Przewody rurowe

Ten zespół roboczy składa się z potrzebnych przewodów rurowych łączących poszczególne zespoły robocze, łącznie z armaturami. W ofercie zawarty jest materiał potrzebny średnio do standardowego podłączenia.

11.1. Nierdzewne przewody rurowe

Nierdzewne przewody rurowe łącznie z armaturami do rozprowadzania piwa do poszczególnych urządzeń technologicznych.

11.2. Przewody rurowe z tworzywa sztucznego

Przewody rurowe z tworzywa sztucznego do doprowadzenia wody i chłodziwa.

11.3. Węże

Węże technologiczne z gumy dla przemysłu spożywczego.

11.4. Materiał pomocniczy

Pomocniczy materiał montażowy oraz materiał do ułożenia przewodów rurowych.

12. Instalacja elektryczna

Przedmiotem dostawy tej części jest wyposażenie minibrowaru w instalację elektro-motoryczną. Urządzenie składa się z rozdzielnicy głównej, głównej tablicy sterowniczej dla warzelni łącznie z sygnalizacją biegu napędów i pomp, pomiaru oraz wskazywania temperatury i ciśnienia. Częścią dostawy są również skrzynki gniazdowe w wszystkich działach o napięciu 24 V, 220V i 380 V. Do urządzenia dodatkowo dostarczano kable łączące i potrzebny drobny materiał do instalacji i montażu. W zakres dostawy wchodzi też automatyczne monitorowanie temperatury fermentacji w tankach W-S.

13. Opakowanie

Urządzenie jest zapakowane do transportu samochodowego.

Usługi dodatkowe

III. Montaż

Montaż wymaga 3 pracowników na okres 4 tygodni. Kupujący zapewni własnym kosztem zakwaterowanie pracowników oraz technikę manipulacyjną do wyładowania urządzenia.

IV. Pomoc technologiczna

Pomoc technologiczna zawiera projekt technologiczny browaru, polecenie poprawek budowlanych w obiekcie, o ile jest to konieczne, wprowadzenie urządzenia w ruch, wyszkolenie pracowników przeznaczonych do obsługi urządzenia w zakresie warzenia dwu gatunków czeskiego piwa przez czeskiego piwowara w ciągu 21 dni (oferowany jest podstawowy wariant szkolenia, które jest według naszych doświadczeń konieczne do wyszkolenia obsługi; można jednak zamówić również dłuższy pobyt technologa).

V. Transport

Nie jest częścią oferty, możemy jednak na życzenie klienta zapewnić transport do miejsca przeznaczenia.

VI. Okres gwarancyjny

Okres gwarancyjny to 24 miesięcy od daty odbioru urządzenia z zakładu dostawcy (okres gwarancyjny części eksploatacyjnych określony jest w warunkach gwarancyjnych producenta).

VII. Termin dostawy

4 miesiące od daty podpisu umowy i uiszczenia zaliczki.
 
<< wróć