Minibrowary o wydajności 300-1800 hl piwa rocznie

I. Dane podstawowe

Roczna produkcja: 300-1800 hl
Rodzaj produkowanego piwa: piwo typu pilzner o zawartości 12% ekstraktu w brzeczce (istnieje również możliwość warzenia mocniejszych piw, wydajność browaru jednak obniża się wtedy ze względu na dłuższy czas produkcji).

Liczba dni roboczych warzelni w ciągu roku (przy 2 warkach dziennie):

Roczna produkcja w hl Dzienna produkcja w litrow
300 100
600 200
900 300
1200 400
1500 500
1800 600

(1 hl = 100 litrow)

Krótki opis technologii i instalacji produkcyjnych

Mikrobrowary przeznaczone są do produkcji małych ilości piwa. Ich całkowite wykonanie uwzględnia takie przeznaczenie. Wszystkie elementy browaru wchodzące w kontakt z produktem wykonane są ze stali nierdzewnej. Nawierzchnia warzelni może na życzenie klienta zostać wykonana z blachy miedzianej.
Płaszcz zewnętrzny tanków wyposażony jest w izolację cieplną oraz pokrycie z blachy nierdzewnej.
Maksymalna wydajność warzelni to 600 litrów dziennie 300 dni w roku. Po dodaniu tanków oraz chłodzenia wydajność warzelni można podnieść do 1800 hl piwa rocznie.

Orientacyjne ilości surowców na 100 litrów piwa

Dla piwa typu pilzner o zawartości 12% ekstraktu:

Słód kg 19,8
Chmiel kg 0,25
Ziemia okrzemkowa do filtracji kg 0,10
Woda do celów technologicznych (łącznie ze zmywaniem urządzenia) m3 0,5
Powierzchnia potrzebna do instalacji Browaru ca m2 40 - 100

Podział na instalacje produkcyjne – urządzenia podstawowe mikrobrowaru:
1. Przygotowanie słodu (słodowanie)
2. Zespół warzelni
 • warzelnia
 • chłodzenie brzeczki
 • kocioł warzelny
3. Gospodarowanie gorącą wodą
5. Zbiorniki cylindryczno-stożkowe
8. Utrzymywanie czystości
9. Kompresor pneumatyczny
10. Chłodzenie, przygotowanie wody lodowej
11. Przewody rurowe
12. Instalacja elektryczna – projekt
13. Dokumentacja

Opcjonalne:
4. Zagospodarowanie drożdży
6. Filtracja i zbiorniki do rozlewania
7. Mycie i napełnianie beczek KEG
11. Połączenie warzelni i tanków nierdzewnymi przewodami rurowymi
12. Całkowita instalacja elektryczna ze zarządzaniem temperaturą tanków.
II. Opis podstawowego wyposażenia browaru

1. Przygotowanie śruty słodowej, przechowywanie słodu

Do produkcji piwa należy zapewnić wystarczającą ilość słodu jakościowego (patrz tabela). Kupiony słód przechowywany jest w workach na terenie browaru.
Przed dalszym przetwarzaniem w warzelni należy w śrutowniku ześrutować odpowiednią ilość słodu potrzebną do jednej warki.

1.1. Śrutownik do słodu (1 szt.)

Dwuwalcowy śrutownik do słodu wyposażony w lej, stojak do trzymania worków oraz instalację elektryczną.
Wydajność: 100 kg/h

1.2. Waga pomostowa (opcjonalne) (1 szt.)

Waga do ważenia słodu potrzebnego do jednej warki.

2. Warzelnia

Warzelnia jest zespołem kompaktowym do podwójnego zacierania dekokcyjnego. Wyprodukowana ze stali nierdzewnej warzelnia wyposażona jest w parownik i dwie naczynia do warzenia  3 hl zimnej brzeczki.
Kocioł warzelny ogrzewany jest bezpośrednio przez palniki gazowe lub przez kocioł elektryczny, w którym nośnikiem ciepła jest gorący olej. Nawierzchnia warzelni może na życzenie klienta zostać wykonana z blachy miedzianej.

Elementy zespołu kompaktowego warzelni:
 • przedzaciernik i kadź filtracyjna
 • kocioł warzelny
 • kadź wirowa
 • pompa
 • chłodnica brzeczki
 • urządzenie napowietrzające
 • palnik gazowy lub kocioł do ogrzewania
 • panel sterowania
 • przewody rurowe

2.1. Przedzaciernik i kadź filtracyjna (1 szt.)

Walcowaty zbiornik z płaskim dnem wyprodukowany z nierdzewnej stali chromoniklowej. Nad dnem znajduje się nierdzewny filtr szczelinowy. Nawierzchnia stożkowej pokrywy oraz obudowy kadzi została oszlifowana.
Pojemność użytkowa kadzi: 300 litrów

Wyposażenie zbiornika:
 • napęd urządzenia napowietrzającego zapewnia dwustopniowa przekładnia (nad kadzią– przy ogrzewaniu palnikiem; pod kadzią– przy ogrzewaniu kotłem)
 • boczny wylot wysłodzin
 • termometr
 • izolacja obudowy
 • spryskiwacze do oddolnego płukania filtru szczelinowego
 • parownik
 • właz

2.2. Kocioł warzelny (1 szt.)

Wyposażony w drzwiczki walcowaty zbiornik z lekko stożkowym dnem (w razie ogrzewania przez palniki dno jest wklęsłe) oraz stożkową pokrywą wyprodukowany jest z chromoniklowej stali nierdzewnej. Nawierzchnia stożkowej pokrywy oraz obudowy kadzi została oszlifowana.
Pojemność użytkowa kadzi: 300 litrów

Wyposażenie zbiornika:
 • dno grzewcze wariantu z ogrzewaniem olejowym wyposażone jest w nierdzewny duplikator wspomagający ogrzewanie
 • w dolnej części obudowy zbiornika znajduje się następny samodzielny duplikator wspomagający ogrzewanie – wariant z kotłem olejowym
 • dla wariantu z ogrzewaniem bezpośrednim – palnik gazowy
 • mieszadło napędzane dwustopniową przekładnią
 • termometr
 • izolacja obudowy i dna
 • parownik
 • właz

2.3. Pompa odśrodkowa (1 szt.)

Do zacieru i brzeczki. Wykonana ze stali nierdzewnej. Obsługiwana przy pomocy FM. Nadaje się do przetaczania zacieru jak i do filtracji.

2.4. Kadź wirowa

W wariancie z palnikiem gazowym kadź wirowa znajduje się pod kadzią filtracyjną i jest z nią połączona w jedną całość. Walcowaty zbiornik z płaskim dnem wyprodukowany jest z nierdzewnej stali chromoniklowej. Nawierzchnia stożkowej pokrywy oraz obudowy kadzi została oszlifowana. Ruch wirujący zespołu zapewnia pompa obiegowa warzelni.

W wariancie z kotłem olejowym funkcje kadzi wirowej pełni kocioł warzelny, w którym ruch wirujący zapewnia pompa obiegowa.
Pojemność użytkowa kadzi: 300 litrów

Wyposażenie zbiornika:
 • dysza z końcówką tangensową
 • izolacja obudowy
 • właz

Jednostopniowa chłodnica płytowa brzeczki (1 szt.)
Wykonany z chromoniklowej stali nierdzewnej służy do schłodzenia brzeczki z +96 do +7°C.
Medium chłodnicze: woda lodowa
 • temperatura wstępna +1°C
 • temperatura końcowa + 85°C
Wydajność chłodnicy: 500l/h
Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie robocze: 0,6 MPa

2.5. Urządzenie do napowietrzania brzeczki (1 szt.)

Urządzenie do napowietrzania brzeczki wykonane jest ze stali nierdzewnej.

2.6. Nierdzewne przewody rurowe łączące

W skład wchodzą wyprodukowane z chromoniklowej stali nierdzewnej armatury i głowice do mycia i pasowania.

Akcesoria:
 • 6x cukromierz
 • 1x chłodnica
 • 1x zbiornik do mieszania wody
 • 2x pręt pomiarowy
 • narzędzia pracy technologa, szczotki

2.7. Panel sterowania (1 szt.)

Panel sterowania służy do obsługi napędu warzelni, silników, pompy i mieszadła.

2.8. Kondensator oparów (1 szt.)

2.9. Ogrzewanie warzelni (opcjonalno) (1 szt.)

Wariant z palnikiem gazowym
Warzelnia ogrzewana jest zestawem palników gazowych o całkowitej wydajności 30kW, umieszczonych pod dnem kotła warzelnego.

Wariant z kotłem olejowym
Warzelnia ogrzewana jest poprzez kocioł olejowy. Olej podgrzewany jest przez podgrzewacz elektryczny na temperaturę 150°C. W skład systemu wchodzi pompa olejowa, która zapewnia wpompowanie oleju do duplikatora kotła warzelnego. Po zatrzymaniu się pompy olej samodzielnie wraca do kotła. Kocioł sterowany jest automatycznie.

3. Gospodarowanie gorącą wodą

W związku z nadwyżką ogrzanej wody powstającej przy chłodzeniu brzeczki urządzenie wyposażone jest w zbiornik akumulacyjny, którego pojemność odpowiada wielkości warki oraz systemowi chłodzenia.

3.1. Zbiornik na gorącą wodę (1 szt.)

Służy do gromadzenia ogrzanej wody, która powstała przy chłodzeniu brzeczki. Woda ogrzewana jest poprzez element grzewczym.
Maksymalna temperatura wody: 85°C
Pojemność´: 350 litrów

3.2. Pompownia wody 80 - 85°C  (1 szt.)

Służy do rozprowadzania wody oraz do utrzymywania ciśnienia ciepłej wody technologicznej w instalacji.

4. Zagospodarowanie drożdży - opcjonalne

4.1. Bezciśnieniowy zbiornik drożdży (1-2 szt.)

Drożdże przechowuje się w zbiorniku nierdzewnym w lodówce pod wodą.
Pojemność użytkowa zbiornika: 5 litrów

5. Zbiorniki cylindryczno-stożkowe (ZCS)

Współczesny i intensywny proces fermentacji i dofermentowania w jednym zbiorniku. Całkowity czas produkcji jest krótszy, urządzenie umożliwia szczegółowo dokładne zarządzanie procesami fermentacji i dofermentowania, obsługa jest łatwiejsza, udoskonala się mycie i utrzymywanie czystości zbiorników do fermentacji co prowadzi do podniesienia czystości mikrobiologicznej. Piwa wyprodukowane w taki sposób mają dłuższy okres ważności a ich charakterystyki smakowe zostają w pełni zachowane.

Zbiorniki wykonane są w całości z stali nierdzewnej, obudowa wyposażona jest w duplikator wspomagający chłodzenie podzielony na dwie samodzielne zony. Nawierzchnia izolowana jest pianką poliuretanową i obłożona blachą nierdzewną.

Cylindryczno-stożkowe zbiorniki do fermentacji wyposażone są w wszystkie niezbędne armatury, włącznie z ciśnieniowymi oraz podciśnieniowymi armaturami bezpieczeństwa i głowicami do mycia wewnątrz zbiornika.

5.1. Zbiorniki cylindryczno-stożkowe

Zbiorniki cylindryczno-stożkowe to naczynia cylindryczne ze stożkowym dnem wyprodukowane z nierdzewnej stali chromoniklowej. Na obudowie i na stożku znajduje się samodzielny duplikator wspomagający chłodzenie glikolem. Duplikator również jest z stali nierdzewnej. Zbiornik umieszczony jest na trzech regulowanych nogach, izolowany cieplnie i ma obudowę z stali nierdzewnej. Pozostałe części zbiornika zostały ze względu na wygląd poddane szlifowaniu. Wewnętrzne powierzchnie szlifowane posiadają chropowatość Ra 0,8.

Roczna produkcja v hl Liczba ZCS
300 3
600 5
900 8
1200 10
1500 12
1800 15

Pojemność użytkowa 1 zbiornika: 600 litrów
Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne pojemnika: 0,15 MPa
Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne duplikatora: 0,20 MPa

Wyposażenie ZCS:
 • właz
 • zawór podciśnieniowy
 • zawór bezpieczeństwa
 • armatura odcinająca
 • armatura pneumatyczna i oczyszczająca
 • wylot zbiornika umożliwiający przetaczać piwo nad poziomem drożdży
 • głowica do mycia
 • zawór do pobierania próbek
 • termometr
Zarządzanie temperaturą dla zbiornik ZCS (opcjonalne) :
Całkowita instalacja elektryczna z zarządzaniem temperaturą zbiorników (czytnik temperatury PT100, zawór elektryczny, jednostka sterująca zbiorników OMRON – zintegrowane w skrzyni rozdzielczej).

5.2. Pompa do piwa (1 szt.)

Ruchoma pompa do piwa i roztworu czyszczącego ze stali nierdzewnej. Wydajność pompy – 50 hl/h. Wysokość tłoczenia – 45m.

6. Filtracja i rozlewanie (opcjonalne)

6.1. Filtr Płytowy (1 szt.)

Do filtracji używa się celulozowych wkładek filtracyjnych. Ramy są metalowe o rozmiarach 200 x 200 mm a ich liczba waha się od 7 do 15. W zależności od ilości filtrów wydajność całkowita wynosi od 300 do 750l/h.

6.2. Zbiornik do rozlewania (PT) (2 szt.)

Wyprodukowany z nierdzewnej stali chromoniklowej, stojący z mocno wklęsłym dnem. Na obudowie znajduje się duplikator z stali nierdzewnej do chłodzenie wodą lodową. Zbiornik jest umieszczony na trzech regulowanych nogach, izolowany cieplnie a jego nawierzchnia jest z blachy nierdzewnej. Wewnętrzna powierzchnia zbiorniku jest szlifowana.

Objętość pożyteczna zbiornika: 300 litrów
Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne pojemnika: 0,20 MPa
Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne duplikatora: 0,20 Mpa

Akcesoria zbiorników do rozlewania:
 • wizjer
 • pneumatyczna i podciśnieniowa armatura
 • głowice do mycia
 • zawór do pobierania próbek
 • zawór bezpieczeństwa
 • zawór podciśnieniowy
 • zawór elektryczny
 • manometr
 • nogi i śruby regulowane
 • termometr

7. Mycie i napełnianie beczek KEG – opcjonalne

7.1. Półautomatyczna myjnia beczek KEG (1 szt.)

Urządzenie ma wydajność 8-10 pięćdziesięciolitrowych beczek za godzinę. W urządzeniu ustawiony jest program mycia, który włącza się automatycznie po podłączeniu beczki (gorący ług + płukanie wodą bez wyparzania)

7.2. Ręczna rozlewarka dla beczek KEG (1 szt.)

Proste urządzenie podłączone do zbiorniku do rozlewania. Można napełnić 8-10 pięćdziesięciolitrowych beczek za godzinę.

8. Utrzymywanie czystości

Oferta zawiera podstawowe urządzenia do utrzymywania czystości.

8.1. Pojemnik na roztwór czyszczący (1 szt.)

Zapewnia utrzymywanie czystości warzelni i pozostałych zbiorników.
Pojemność użytkowa pojemnika: 200 litrów

9. Kompresor pneumatyczny (zestaw)

9.1. Kompresor bezolejowy do przygotowania powietrza sprężonego z zbiornikiem powietrza.

9.2. antybakteryjny filtr powietrza + filtr węglowy (1 szt.)


10. Urządzenie chłodnicze (1 szt.)

Ze względu na oszczędną eksploatację browaru zamiast chłodzenia powietrznego wybraliśmy chłodzenie pojedynczych zbiorników. Cały system jest bardziej efektywny energetycznie. Dlatego wszystkie zbiorniki izolowane są 5cm warstwą pianki PUR i wyposażone duplikatorami wspomagającymi chłodzenie. Urządzenie chłodnicze dostarcza wystarczającą ilość wody lodowej (+2°C) do chłodzenia brzeczki oraz glikolu (-4°C) do chłodzenia duplikatorów zbiorników. Urządzenie składa się z izolowanego zbiornika akumulacyjnego, kondensacyjnej jednostki chłodniczej, parownika, dwóch pomp obiegowych, przewodów rurowych, armatur odcinających i regulacyjnych, tablicy rozdzielczej oraz kabli. Jednostka chłodnicza jest w pełni zmontowana i osadzona w ramie montażowej.

10.1. Jednostka chłodnicza, parownik (1 szt.)

10.2. Zbiornik wody lodowej (1 szt.)

pionowy zbiornik wody lodowej
Całkowita objętość: 350 litrów

10.3. Pompownia wody lodowej (1 szt.)

Służy do rozprowadzania i utrzymywania ciśnienia technologicznej wody lodowej w przewodach rurowych.
Ciśnienie: 0,29 MPa - 0,55MPa

11. Przewody rurowe (zestaw)

Ta instalacja produkcyjna składa się z rur oraz armatur niezbędnych do połączenia poszczególnych instalacji produkcyjnych. Oferta uwzględnia przeciętne zużycie materiału przy standardowym połączeniu.

11.1. Rury PVC

Rury PVC do przewodu wody lodowej i gorącej oraz glikolu.

11.2. Węże

Węże techniczne certyfikowane do użycia w przemyśle żywnościowym. Węże wykorzystane są do połączenia zbiorników, przewodów wody i powietrza do napowietrzania brzeczki.

11.3. Materiał dodatkowy

Materiał dodatkowy do montażu i materiał do ułożenia przewodów rurowych.

12. Instalacja elektryczna

Ta część dostawy obejmuje projekt wyposażenia browaru w instalacje elektromotoryczne. Dostawa zawiera panel sterowania warzelni. Pozostałe urządzenia dostosowane są do podłączenia do gniazdek z napięciem 24 V, 230 V i 400 V, przygotowanych wg projektu przez inwestora.
W skład oferty „Opcje“ wchodzi instalacja elektryczna uwzględniająca automatyczne zarządzanie temperaturą w zbiornikach.

13. Opakowanie

Urządzenie jest zapakowane do transportu samochodowego.


Usługi dodatkowe

III. Montaż

Montaż wymaga 3 pracowników na okres 2-3 tygodni. Kupujący zapewni własnym kosztem zakwaterowanie pracowników oraz technikę manipulacyjną do wyładowania urządzenia.

IV. Pomoc technologiczna

Pomoc technologiczna obejmuje przygotowanie urządzenia do eksploatacji, trzytygodniowe szkolenie obsługi urządzenia przez czeskiego piwowara w warzeniu dwóch gatunków czeskiego piwa. (3 tygodnie to wg naszego doświadczenia najkrótszy okres szkolenia obsługi, można jednak uzgodnić dłuższy czas pobytu technologa). Kupujący zapewni własnym kosztem zakwaterowanie technologa.

V. Transport

Nie jest częścią oferty, możemy jednak na życzenie klienta zapewnić transport do miejsca przeznaczenia.

VI. Okres gwarancyjny

Okres gwarancyjny to 24 miesięcy od daty odbioru urządzenia z zakładu dostawcy (okres gwarancyjny części eksploatacyjnych określony jest w warunkach gwarancyjnych producenta).
 
<< wróć